TJENESTER

6mnd PRESTASJONsPRoGRAM

Utviklingsprogrammet går over 6 mnd og inkluderer 3 moduler med workshops og individuell oppfølging. Sentralt står metodikk og arbeidsform fra toppidrett supplert med helsefaglig kompetanse. 

Ta kontakt for mer info.

.

12 mnd PRESTASJONsPRGRAM

Utviklingsprogrammet går over 12 mnd og inkluderer 6 moduler med workshops og individuell oppfølging. Sentralt står metodikk og arbeidsform fra toppidrett supplert med helsefaglig kompetanse.

Ta kontakt for mer info.

.

FOREDRAG

Foredragene som tilbys kan være alene eller som endel av hel- eller halvdags opplegg som eksempelvis fagdag, kick-off eller seminar. Det vil også være mulig å kombinere foredragene med trening, øvelser og ulike teamprosesser som en workshop.

 

Ta kontakt for mer info.

prestasjonskultur

Jobbe med prosesser rundt det å bygge positiv prestasjonskultur og skape gode organisasjoner. Organisasjoner der den enkelte kan dyrke sin egen prestasjon og fremgang men der laget står sterkest. 

Ta kontakt for mer info.